Nov, 2019

Income between 2 lakh -5 lakh

 • Sharfraz Alam (Delhi)

 • Aashish Diwan (Delhi)

Income between 1 lakh -2 lakh

 • Abhishek Keshri  (Delhi)

Income between 50,000-1 lakh

 • Jai Bharti (Delhi)

 • Suraj Malhotra (Delhi)

 • Krishan Gopal Dubey (Delhi)

 • Galaxy Shine Mkt Llp (Delhi)

 • Shyam (Delhi)

Income between 20,000-50,000

 • Munna Kumar (Delhi)

 • Saurabh Singh Rathour (Delhi)

 • Vikash Thapa (Delhi)

 • Kapil Dev Verma (Delhi)

 • Mohd Arshi & Asma Rehman (Delhi)

 • Rahul Rathour (Sahadra)

 • Prince Gupta (Delhi)

 • Vijay Dutt Sharma (Delhi)

Income between 10,000-20,000

 • Dilip Kumar (Delhi)

 • Puneet Bisht (Faridabad)

 • Satyam Singh (Delhi)

 • Anoop Kumar (Haryana)

 • Paramjeet (Sahlwas, Haryana)

 • Rajesh Kumar (Delhi)

 • Rahul Bansal (Narela, Delhi)

 • Satya Narayan (Narela, Delhi)

 • Sindheshwar Prasad (Delhi)

 • Devendrer Kumar (Delhi)

 • Amit Kumar (Delhi)

 • Kashif Mirza (Delhi)

 • Sachin Upadhyaya (Delhi)

 • Vishal Srivastava (Delhi)

 • Rahul Kumar Yadav (Delhi)

 • Keshav Prasad (Delhi)

 • Deepak Kumar (Delhi)

 • Sunil Kumar (Delhi)

 • ​Rahul Bhatt (Jaipur)